Säkra trappan med stilsäkra tillbehör

Inomhustrappan är en synlig och dominerande del av ett hus. Ett snyggt räcke och ledstänger kan därför bli kronan på verket. Trappräcke och ledstänger har framförallt en viktig roll att ge stöd och skydd åt den som går i trappan. Det är en viktig säkerhetsdetalj men också något som kan lyfta trappans utseende.

Vi har lång erfarenhet av att utföra räckes- och ledstångsarbeten i de flesta typer av material t ex trä, metall eller glas. Det kan handla om allt från att montera en enkel ledstång i en rak trappa till att ta fram en kundspecifik lösning där man t ex valt att ha helt öppet mellan våningsplanen med ledstänger som följer en unik trappform.

Vanligtvis utför vi denna typ av arbeten i samband med ett trappmontage men självklart så kan vi utföra renoveringar eller byten av befintliga räcken och ledstänger.

I alla projekt som utförs av oss så finns ett gediget säkerhetstänk. Vi lämnar aldrig ett trapphus utan skydd eller räcken där det kan uppstå risk för en fallolycka.

Har du frågor rörande dina räcken eller ledstänger så tveka inte att ta kontakt med oss!