Uppmätning och projektering

Våningshöjd, rumshöjd, trapphålets storlek, måttsättning. Vid en uppmätning inför ett trappbyte är det många mått som behöver mätas upp innan man kan beställa sin nya trappa.

Eftersom man inte köper en ny trappa varje dag så kan det vara klokt att ta hjälp av en specialist som som vet vilka mått som trapptillverkaren behöver för att kunna ta fram optimal trapplösning. Ju större utrymme trappan ges desto fler lösningar är möjliga.

Vid planeringen av trappan är det vanlig att göra misstaget att ge trappan för lite utrymme. T ex ny bjälklagsinklädnad behöver vanligtvis göras och inklädnaden påverkar öppningsmåtten. Viktigt är också att se till att göra öppningen tillräckligt stor för att frihöjden klaras genom hela trappan och man behöver också kontrollera väggarnas vinklar och att golvet är plant.

Men var lugn, vi kan hjälpa dig med att mäta upp och planera ditt trapprojekt. Ta första steget och kontakta oss så berättar vi mer!